Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
23.08.2013
Marit Vasshus

"Barn i rusfamilier til Nord-Rogaland

Fem kommuner i Rogaland har takket ja til invitasjonen om å delta i kompetanseutviklingsprogrammet ”Barn i rusfamilier”. Målet er å heve kompetansen for å identifisere og intervenere tidlig overfor barn som er i risiko. Kompetansesenter rus Stavanger er ansvarlig for programmet.
Vindafjord, Sauda, Suldal, Etne og Karmøy bretter opp armene og er klar for innsats overfor barn i risiko. 20. august var de invitert til kick-off for informasjon om programmet i Vindafjord, sammen med representanter fra Korus Stavanger ved Rogaland A-senter.

Presentasjonen inneholdt også informasjon om en evaluering av effekten av programmet i kommuner på Østlandet.  Telemarksforskning har evaluert programmet som effektfullt. Spesielt gjelder det samarbeid på tvers av etater, i forhold til målsettingen om å identifisere og intervenere tidlig overfor de barna som lever i familieforhold som gir risiko for å utvikle egne problemer.

barn i rusfam jorunn maren 230813

Fv: Jorunn Bø og Maren Løvås, Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter

 Entusiasmen er stor blant deltakerne i kommunene i Nord-Rogaland.
-Dette passer perfekt til arbeidet med tidlig innsats på Haugalandet, sier prosjektleder Marit Nessa i Haugalandsløfet.

Kontaktpersoner: Maren Løvås, mail: maren.lovaas@ras.rl.no
barn i rusfam vindafjord pl 230813
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies