Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Påmelding

Har du spørsmål vedrørende påmelding, send en mail til:
Linda Gabrielsen, linda.hansen.gabrielsen@rogaland-asenter.no  
eller Hilde Elin Haugland, hilde.elin.haugland@rogaland-asenter.no

Skriv hvilket kurs det gjelder. eller ring: 51 72 90 00.

www.deltaker.no, søk deretter på kursnavnet eller gå direkte til: https://www.deltager.no/participant/search.aspx?s=Rogaland+a-sent
 
shutterstock 12989881%5b1%5dfather 3 year daughter beach back
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies