Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

A2
Ifølge Alkoholloven § 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler å se dette i sammenheng med narkotikapolitikken, og utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Målgrupper: Kommuner i Rogaland som ønsker hjelp til å utarbeide eller rullere ruspolitiske handlingsplaner.

Sentrale tema:    
  • Kartlegging av helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer i befolkningen
  • Medvirkningsmetodikk – med mål om å skape gode involverende planprosesser
  • Forebyggende tiltak som ansvarlig alkoholhåndtering, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Tidlig intervensjonsarbeid
  • Oppfølging og rehabilitering av kjente rusmiddelavhengige
  • Ruspolitisk handlingsplan som en del av et større planarbeid på folkehelseområdet

Vi tibyr:    
  • Tilrettelegging av planprosesser
  • Veiledning
  • Høring av planer

Rekruttering: Etter behov, fortløpende

Kontaktperson: 

Sven Gustafsson; 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 57.  
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie