Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

Haugalandsløftet

P2
10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet, frem til sommeren 2017. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenester.
Målgrupper: Kommunene Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio og Etne deltar i prosjektet. I tillegg er Høgskolen Stord/ Haugesund, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Helse Fonna samarbeidspartnere.

Mål: Haugalandsløftet har fokus på tidlig innsats i tråd med føringene i veilederen «Fra bekymring til handling». Tidlig innsats innen rus/psykisk helse skal inkluderes i Haugalandsløftet. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter er pådriver for kunnskapsbasert tidlig intervensjon/forebygging. Styringsgruppen har bestemt at dette også skal være en sentral del av prosjektet.

Styringsgruppe: Haugalandsløftet er forankret politisk i alle kommunene. Styringsgruppen består av rådmenn, samt representanter fra hovedsamarbeidspartnerne. Det er etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommunene er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne deltar. Alle kommunene har etablert en egen kommunal gruppe, med bred representasjon fra ulike områder. 

Mer informasjon:
www.haugalandsloftet.no eller kontakt:

Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48. 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie