Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen?

B2
Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusproblem har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. Dersom vi går tidlig inn og hjelper disse barna, så er det mindre risiko for utvikling av varige skader. Hvilke signaler viser barn som lever i familier med rusproblemer og hvilken hjelp trenger de? Hva trenger foreldrene?
Informasjon:     www.korus-stavanger.no og  www.rogaland-asenter.no 

Kontaktpersoner:    Maren Løvås;maren.loevaas@rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 eller Anne Schanche Selbekk; anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no, tlf: 51 72 90 00.