Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

RUSDAG 2017, Sør-Rogaland Aktiv bruk av Brukerplan (Helse Stavanger)

K9
Vi inviterer til gjennomgang av årets BrukerPlan kartlegging.
Dato:    24. januar 2017

Sted:    Bryne kro og motell

Målgrupper:     Ansatte i kommunene, NAV, sosialtjenester, ansatte i spesialisthelsetjenesten, TSB, samt brukere - og pårørende-organisasjoner. 

Foredragsholdere:     KORFOR v/forskningsleder Sverre Nesvåg, NAPHA v/Petter Dahle samt relevante foredragsholdere i forhold til årets tema.

Pris:     Gratis

Maks antall:    120 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon:     www.korus-stavanger.no eller kontakt Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter: sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 / 47 66 29 48.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies