Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Mot til å se – evne til å handle 2017

K2
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Dato:  25. og 26.januar 2017

Sted: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

PRESENTASJONER: finner du i nyhetssaken på forsiden: Kari Killen, om foreldrefunksjoner og tilknytning

Målgrupper: Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Foredragsholdere: Professor emeritus Kari Killen, brukererfaring med to ungdommer fra Pårørendesenteret, Siri Gjesdal, BarnsBeste, Multisenterstudien, psykiater Kristin Stavenes, PhD kandidat Nordlandssykehuset, psykologspesialist Judith van der Weele, lektor og pårørende Annette Hauge Eltvik, psykologspesialist Liv Sand, BUP Hinna, forsker RKBU Vest Uni Research. Familie for første gang i Norge; Nurse-Family partnership; helsesøster/teamleder Bente Høgmo, Stavanger og nasjonal fagsjef Tine Gammelsgaard Aaserud. Psykologspesialist Esther Marie Stornes Esteset, Helse Fonna. Helsesøster Nina Hurlen, ped.leder Elisabeth C. Haga, og Eva Renate Nesheim. Barnevernspedagog Astrid Swan Croucher. Spesialpedagog Dagfinn Klowning. PhD og språkviter Maja Mikkelsen, Høgskolen Østfold.

Pris: Kr 1650,- (inkl lunsj 2 dager)

Påmeldingsfrist: 15.januar 2017

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordinerings-gruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt Maren Løvås; maren.lovas@rogaland- asenter.no, tlf.: 51 72 90 00/ 51 72 91 38 eller  Marit Vasshus: marit.vasshus@rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00/ 90 61 66 69.
[/Pane8]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie