Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
-Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og bistandsteam 29.nov Stavanger- 30.nov Bergen,  
Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og Stavanger inviterer i samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til fagdager om tvang.
Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og bistandsteam 29.nov+ 30.nov
 
29. november Stavanger 10:00 – 15:15
Sted: Scandic Forum,
Gunnar Warebergs gate 17, Stavanger
 
30. november Bergen 10:00 – 15:15
Sted: Scandic Ørnen,
Lars Hillesgate 18, Bergen.

Kontaktperson Stavanger:
Brita Mauritzen Næss, Rådgiver: brita.mauritzen.ness@helse-vest.no .
Mobil:  906 74 555.
Helse Vest RHF. www.helse-vest.no

Program og påmelding:

 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies