Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)

A3
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet er å minske overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold. 
Målgrupper: Kommuner i Rogaland; saksbehandlere, politikere, ansatte i utelivsbransje og salgssteder, mfl.

Sentrale tema:     
  • God arena for samarbeid mellom kommune, politi og skjenkebransje
  • Kvalitet i kontrollen
  • Opplæring/kompetanseutvikling
  • Kurs i Ansvarlig vertskap
  • e-læring i Ansvarlig vertskap

Vi tibyr: Hjelp til å implementere Ansvarlig alkoholhåndtering og Ansvarlig vertskap i kommunen. Bistand ved kompetanseutvikling og opplæring.

Rekruttering: Ved forespørsel

Informasjon:
www.helsedirektoratet.no
www.kommunetorget.no  

Kontaktperson:    

Ingunn K. Svendsen
ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 63.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie