Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

WIRUS – Workplace Interventions preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave

P4
Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Oppdragsgiver, gjennomføring og evaluering. 

Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått i
oppdrag å bistå med rekruttering av bedrifter og gjennomføre flere av intervensjonene i prosjektet.
Omfang og målsetting: Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes være ferdig 2016. Det inkluderer ca. 10 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. 

Mer informasjon: 

Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter
tlf.: 51 72 90 00.
[/Pane8]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie