KURS/ KONFERANSER

KURS FOR 2017:

Rusdag 2017 Nord- Rogaland:

sted: Tysværtunet, Tysvær.
tid: 23.januar 2017, kl. 10.00- 15.30

innhold:
ROP PÅ RECOVERY • OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • FAG OG POLITIKK • ÅRETS FUNN FRA BRUKERPLAN • BRUKERINNLEGG: ETTERVERN • SITUASJONEN I VÅR REGION • UTFORDRINGER


Rusdag Sør- Rogaland - Barn og familie som pårørende

Tid:        Tirsdag den 24. januar kl 10.00-14.00 (kaffi fra 09.30)
Sted:       Bryne Kro og Motell

Rusdagen 2017  avvikles i Time kommune. Tema «Barn og familie som pårørende»
Årets kartleggingsfunn fra BrukerPlan er sentral og KORFOR v/ Sverre Nesvåg presenterer resultatene fra alle deltakende kommuner i Helse Stavanger. Medvirker gjør også KoRuS ved Anne Schanke Selbekk og familiesenteret i Time kommune som vil fortelle om sin virksomhet.

Arrangør:       Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Helse Stavanger

Målgruppe:    Politikere, ansatte og brukere i kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

 Påmelding:    innen 17. januar. 90 deltakere..

 

Psykologisk førstehjelp


Tid: 15. og 16.mars: se info nedenfor
Sted:Tysværtunet i Aksdal
Foreleser: Foredragsholder: Solfrid Raknes

Målgruppe:
Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn.

Program:

15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00:
ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år.

16. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: 
ansatte innen oppvekst som jobber med elever i skolen (alle årstrinn). Lærere som har, eller skal ha, ansvar for 5. og 8. trinn.

Påmelding innen 3.mars : http://kurs.tysver.kommune.no .

for øvrige kurs:  www.deltager.no, og søk på kursnavnet
Del 3   Prosjekter
Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter som kommuner i vår region deltar i. Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner i 2016, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Ved enkelte av prosjektene kan kommuner søke stimuleringsmidler for å sikre mulighet for deltakelse og gjennomføring av prosjektet.
 
Tidlig intervensjon, Barn i familier med rusproblemer
Tidlig intervensjon