Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Ungdom, rus og foreldrerolle

B1
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr presentasjon av tall fra UngData-undersøkelser og informasjon om rusmidler, samt innspill i forhold til det å samtale med ungdom om rus.
Vi tilbyr: Foredrag på foreldremøter

Kontaktperson:

Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00 / 51 72 90 33.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies