Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og tidlig intervensjon,  

Studenter og alkoholkultur

B2
Hva vet vi om studenters bruk av alkohol og mer generelt om studenters helse og trivsel i et folkehelseperspektiv? Hvordan inngår alkohol i studentkulturen og hvilken rolle spiller den? KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter kan tilby undervisning i forhold til temaet studenter og alkohol. Vi vil legge spesielt vekt på den kulturelle dimensjonen, alkoholens inkluderende og ekskludere virkning, og hvordan man kan arbeide metodisk for å fremme gode studentmiljøer med en bærekraftig alkoholkultur i et folkehelseperspektiv.
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Studentorganisasjoner, ansatte på universitet, fagpersonell

Foredragsholder: Master of Science/ familieterapeut Silje Lill Rimstad, sosiolog/ PhD-kandidat Anne Schanche Selbekk og sosiolog / PhDkandidat Inger Eide Robertson.

Kontaktperson:

Silje Lill Rimstad
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no 
tlf. 51 72 90 00 / 51 72 90 32.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies