Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  

Recovery – tilfriskning

B10
Subjektive erfaringer av tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet. Betydning av behandling slik brukerene erfarer det. Tilrettelegging av tjeneste med utgangspunkt i “Recovery-perspektiv”. “Recovery” som en personlig og sosial prosess.
Vi tilbyr: Foredrag

Målgrupper: Ansatte innen rus og psykisk helse.

Foredragsholder: Sosiolog / PhD-kandidat Inger Eide Robertson.

Kontaktperson:    

Inger Eide Robertson; 
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00.  
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies