Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Barn i familier med rusproblemer

Familieorientert behandling av rus- og avhengighetsproblematikk: teori og praksis i et sosiologisk perspektiv

B7
Familieorientert rusbehandling har god evidens, men har allikevel et begrenset nedslagsfelt innenfor behandling og intervensjoner i forhold til rus- og avhengighetsproblematikk. Hvorfor er det vanskelig å få til? Hva er det som virker og hvordan virker det for hvem? Hva skal til for å styrke dette perspektivet i behandling? Ulike teoretiske utgangspunkt og perspektiver på familieorientert rusbehandling vil bli presentert, og vurdert ut fra gjeldende praksis og utviklingsmuligheter. Tema er utviklet med utgangspunkt i det pågående PhD-prosjektet: ”Konstruksjoner av problemer og løsninger i familieorientert rusbehandling. En studie av pasienters, pårørendes og terapeuters historier.
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Faggrupper som arbeider med familier

Foredragsholder: Sosiolog/PhD-kandidat Anne Schanche Selbekk

Kontaktperson:    

Anne Schanche Selbekk
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 90 12
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies