Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Eldre og rus

Eldre menneskers bruk av alkohol og legemidler

B6
Målet er å øke kunnskap og handlingskompetanse omkring bruk av alkohol og medikamenter hos eldre mennesker, definert som de over 65 år.
Vi tilbyr: Foredrag

Aktuelle fokusområder:     
  • Hvorfor er eldre en målgruppe for tidlig intervensjon?
  • Er det riktig at de eldres alkoholvaner er i ferd med å endres?
  • Viktig kunnskap om eldre og alkohol

Målgrupper: Helse- og sosialsektoren i kommunene som hjemmetjeneste, fastlege, psykisk helse med flere. HR/HMS – personell som har ansvar for å tilrettelegge for god seniorpolitikk ved arbeidsplassen.

Foredragsholder: Erfarne fagpersoner fra KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter.

Kontaktperson:    

Ingunn K. Svendsen
ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00/ 51 72 90 63

eller

Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no  
tlf. 51 72 90 00 / 97 60 68 87
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies