Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs

K4
Målet med kurset er å repetere de sentrale elementer i Motiverende samtale (MI) for deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.
Dato:    21. april 2016, kl. 08.30 – 15.00 AVLYST

Sted:    Rogaland A - Senter, Stavanger

Målgrupper: Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger

Pris: Kr. 300,-

Påmeldingsfrist: 31. mars 2016

Maks antall: 30 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt:

Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00/ 51 72 90 33
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies