Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  

Hvordan bli gode på ROP til tilsynet i 2017 ROP kurs for ledere, 2016

K17
Dato: 5. april, 2016

Sted: Scandic Forus, Sandnes

Dato: 6 april i Haugesund. 

Sted: Bjørgene, Haugesund 

Målgruppe: Seksjonsledere/virksomhetsledere, ledere for helse/omsorg, overleger/ avdelingsledere, rådmannstab, brukerråd og andre interesserte.

Foredragsholdere: Ellen Arre, Fylkesmannen,  Pål Berger, RIO, Jannicke Kristengård (brukerrepresentant i Haugesund). Amund Aakerholdt (Nasjonal kompetansetjeneste for ROP), Representanter fra NAPHA; Hoxmark og Trane, Kristin Klemp (leder, Stavanger DPS) og Ingrid Camilla A. Heggland (kons.seksjonsleder, Helse Fonna).

PRESENTASJONER:
Ellen Arre, Fylkesmannen; Tilsyn med ROP retningslinjene  
Pål Berger, RIO
Amund Aakerholdt (Nasjonal kompetansetjeneste for ROP)
NAPHA; Hoxmark og Trane
Kristin Klemp (leder, Stavanger DPS)
Ingrid Camilla A. Heggland (kons.seksjonsleder, Helse Fonna).
Helse Vest
Bernt Netland, KORUS- velkommen

Pris: Gratis

Maks antall: 60 (Stavanger)

Påmelding: se Korus nettsider: www.korus-stavanger.no, kurs/påmelding

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med ROP gruppen bestående av kommuner, spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner. 

Informasjon: Kontakt Silje Lill Rimstad; 

silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no 
tlf 51 72 90 00. 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies