Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

RUSDAG 2016, Sør-Rogaland Aktiv bruk av Brukerplan (Helse Stavanger)

K13
Vi inviterer til  gjennomgang av årets BrukerPlan kartlegging.
Dato: 29.januar 2016

Sted: Vitenfabrikken, Sandnes

Målgrupper: Ansatte i kommunene, NAV, sosialtjenester, ansatte i spesialisthelsetjenesten, TSB, samt brukere - og pårørende-organisasjoner. 

Foredragsholdere: KORFOR v/forskningsleder Sverre Nesvåg, NAPHA v/Petter Dahle samt relevante foredragsholdere i forhold til årets tema.

Pris: Gratis

Maks antall: 120 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter: 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 47 66 29 48.
[/Pane8]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie