Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt

K10
Dato: 20. oktober 2016, kl. 10-16, Nord-Rogaland

Sted: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdal

Målgrupper: Ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler, familievern, TSB, BUP, DPS og andre som utfordres av taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid.

Foredragsholder: Advokat Kurt O. Bjørnnes

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: se egen invitasjon / www.korus-stavanger.no

Antall: 350 deltakere Tysvær, Aksdal

Arrangør: KoRus vest Stavanger og Helse Fonna

Kontakt:

For Nord-Rogaland:
Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf. 91 72 25 48

For Sør-Rogaland:
Silje Lill Rimstad
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32
[/Pane8]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie