Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam, 22.nov, Bergen,  

Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam, 22.nov, Bergen

Tema er frivillig tvang ihht. helse- og omsorgstjenesteloven (hotl.) § 10-4 Ansvar for gode pasientforløp i i spesialisthelsetjenesten etter § 10-4 – Hvordan anvende denne praksis i Helse Vest regionen? Arbeid med bistandsteam i vår region
Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og Stavanger

inviterer i samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland,Hordaland og Sogn og Fjordane til fagdag om

Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam

22.november 2016, kl 10:00 – 16:00

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen

Pris: Gratis - lunsj/kaffe

Kommuner kan søke støtte til reise og opphold til Kompetansesenteret.

Målgruppe:
Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester, fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, brukere og pårørende, politisk- og adm. ledelse i kommunen/spesialisthelsetjenesten med ansvar for å vurdere å følge opp bruk av tvang etter HOL kap. 10.4

Innhold:
Tema er frivillig tvang ihht. helse- og omsorgstjenesteloven (hotl.) § 10-4
Ansvar for gode pasientforløp i i spesialisthelsetjenesten etter § 10-4 –
Hvordan anvende denne praksis i Helse Vest regionen?
Arbeid med bistandsteam i vår region

Målet med fagdagen er å utvikle et arbeidsdokument for tjenestene som vil omhandle praksis etter § 10.4 i vår helseregion.
Fagdagen er en oppfølger av tidligere opplæringsdager som har vært gjennomført overfor ansatte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Program med påmelding
[/Pane8]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie