Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
2017, Rusdag 23. januar 2017, kl 10.-15.30.Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær,  
2017 Rusdag 23. januar 2017, klokka 10.00-15.30. Konferansen er gratis. Enkel lunsj. KLIKK FOR DIREKTE PÅMELDING: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCX7jo3yApv0J8aEcxz3N-g-IqVZELlFzwny2z__IxY5s81g/viewform?c=0&w=1 ELLER SJÅ WWW.HELSE-FONNA.NO Program .
Tema:
ROP PÅ RECOVERY • OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • FAG OG POLITIKK • ÅRETS FUNN FRA
BRUKERPLAN • BRUKERINNLEGG: ETTERVERN • SITUASJONEN I VÅR REGION • UTFORDRINGER
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies