Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Ung i Rogaland

TID: 26.november 2015, kl. 9-15.15
STED: Sola strand hotell


Arrangører:
Rogaland fylkeskommune, Sola kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Folkehelse Rogaland.

Program PDF
Påmelding: rogfk.no, se under arrangement.
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Ung-i-Rogaland-aarskonferanse
Påmelding innen 5. november.
Pris: 250 kroner.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies