Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Psykisk helsearbeid og rus

TID: Torsdag 5.november 2015, kl 9.00 - 15.30
STED: Stord Hotel

Tema: kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming, fråfall frå rusbehandling og rusmiddelbruk blant eldre. Programmet finn du under relaterte dokument. Seminaret er gratis.
Seminar om psykisk helsearbeid og rus på Stord

Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Rogaland og KoRus Vest Stavanger

Målgruppe:
Tilsette i kommunar, spesialisthelsetenesta, Nav, brukarorganisasjonar og andre interesserete

Påmeldingsfrist:
MÅNDAG 19.10.2015 10:00
 
link til påmelding
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies