Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Psykisk helsearbeid og rus

TID: Torsdag 5.november 2015, kl 9.00 - 15.30
STED: Stord Hotel

Tema: kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming, fråfall frå rusbehandling og rusmiddelbruk blant eldre. Programmet finn du under relaterte dokument. Seminaret er gratis.
Seminar om psykisk helsearbeid og rus på Stord

Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Rogaland og KoRus Vest Stavanger

Målgruppe:
Tilsette i kommunar, spesialisthelsetenesta, Nav, brukarorganisasjonar og andre interesserete

Påmeldingsfrist:
MÅNDAG 19.10.2015 10:00
 
link til påmelding
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie