Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Nasjonal konferanse om barn som pårørende

TID: 30. november 2015 kl. 09-16
STED: Sted: Thon Hotell Bristol, Oslo

Helsedirektoratet arrangerer dagskonferanse med tema barn som pårørende sammen med bla.a Rogaland A-senter. Resultatene fra Multisenterstudien der fem HElseforetak deltar, hvor over 500 pasienter med familier deltar i studien.
Link til program:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/tine_program_nov-revidertNY.pdf
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies