Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

MI-nettverk ( Sør-Rogaland), K 10 AVLYST

TID: 1.oktober 2015, kl 9-15
STED: Himmel og hav, Solastrandveien 116, Sola

NETTVERKSSAMLINGEN ER AVLYST:
Det vil snart publiseres en ny dato.

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI- opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.

Målgrupper: Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger.

Målsetting: Gjennom MI-nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Påmeldingsfrist: 20.september 2015

Maks antall: 50 deltakere

les mer: Kurs- og prosjektkatalogen 2015, K 10, side 11
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies