Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K9 MI-nettverk Sør-Rogaland

TID: 9.april 2015, kl. 9-15
STED: Himmel og hav, Solastrandveien 116, Sola

KoRus Stavanger inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring.
Målgrupper: deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av Korus Stavanger. 

Målsetting: vedlikehold og videreutvikle MI-ferdigehter og forståelse.

Pris: kr 250.-

maks antall: 50 deltakere.

kontakt: Ingarid R. Strømsvold, tlf: 51 72 90 00.
mail: ingrid.r.stromsvold@ras.rl.no . 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies