Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K11 MI-nettverk Nord- Rogaland

TID: 16.april 2015, kl. 9-15
STED: Gamle slakthuset, Saualoftet, Haugesund

KoRus Stavanger inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring.
Målgruppe: deltakere som tidligere har gjennomgått MI-opplæring i regi av KoRus Stavanger.

Målsetting: vedlikehold og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Pris: kr 200.-

Maks antall: 30 deltakere.

kontaktepersoner: Ingrid R.Strømsvold, tlf: 51 72 90 00.
mail: ingrid.r.stromsvold@ras.rl.no .


 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies