Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Forebygging av overdoser og overdosedødsfall

TID: 8. desember 2015
STED: Stavanger

Konferansen med tema overdose er for alle kommuner og andre interesserte i Rogaland .
Arrangør:
KoRus vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger, Helse Fonna, RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Funkishuset, Stavanger kommune.

Antall deltakere: 
120 deltakere.

Program:
Program pr. 26.10.15

Innhold:
Vi skal ha med  tidligere bruker,  pårørende, ambulansetjenesten og fagfolk med erfaringer og kunnskaper fra Haugesund, Stavanger og Sandnes.

Påmeldingsfrist: 30.november 2015

Kontakperson:
Åsa Sjøgren, KoRus vest Stavanger, tlf: 51 72 90 00.
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie