Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Fagdag om alvorlig skolefravær

TID: 9.februar 2015
STED: Tysværtunet, Tysvær

Fagdag om alvorlig skolefravær
Mandag 09.02.15 kl. 09.30 – 15.15 i Storsalen Tysværtunet, Tysvær

Målgruppe: Ledere innen oppvekst i kommunene i Helse Fonna-området (barnehage, skole, helsesøster, PPT, barnevern, SLT etc.) rådmenn, politikere, ledere innen psykisk helse i kommune og spesialisthelsetjeneste, rustjeneste, KFU, videregående opplæring, andre samarbeidspartnere i
Haugalandsløftet.

Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune:
http://kurs.tysver.kommune.no/. Vennligst legg informasjon om evt. matallergi i kommentarfeltet ved påmelding.

Program.

Arrangør:  
Haugalandsløftet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland,
Fylkesmannen i Hordaland, KoRus Stavanger, Helse-Fonna HF, KoRus Bergen og Karmøy kommune.

Kontaktperson:
Bernt Netland, 917 22 548.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies