Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Alor nettverk Sola

TID: 10.september 2015, kl. 9-16.30
STED: Sola strand hotell

Bedriftenes muligheter - og utfordringer innen arbeidsliv og rus. Fra organisering til handling
Tema for samlingen er  "Bedriftenes mulighet" - og utfordringer med fokus fra organisering til handling. 

Tormod Gilje fra Avinor vil dele erfaring fra mangeårig satsing i bedriften.
Hasle Løchen fra Akan kompetansesenter vil intodusere Dilemma-verkstedet - se vedlagt invitasjon med oppdatert program.

Påmeldingsfrist: 02.09.2015

Påmelding :
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Oppdatert program.
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie