Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

​Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? advokat Kurt O. Bjørnnes

TID: Tid: 17. mars 2015, kl. 09.00 – 15.00.
STED: Sted: Storstova, Bryne Kino

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten?
Kurs med advokat Kurt O. Bjørnnes

Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter.

Målgruppe: Målgruppen for kurset er ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler,
NAV, familievern, TSB, BUP, DPS og andre som inngår i tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppfattes som en utfordring.

Kursholder er advokat Kurt O. Bjørnnes.

Målsetting: Kurset skal gi økt kjennskap til lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt, og større trygghet og smidighet i anvendelsen av disse.

Program
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies