Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

P1/ 2014 BARN I RUSFAMILIER ( BIR) - TIDLIG INTERVENSJON

TID: 18. OG 19.FEBRUAR 2014
STED: HAUGESUND, RICA MARITIM

Tema: Rusmiddelbruk i et barne- og familiepespektiv
presentasjoner:

Barn som pårørende I rusfamilier: - Hva er kjent om skadevirkninger på barna? Anders Hellman, psykologspesialist, Kompetansenseter rus Stavanger.

Introduksjon til programmet ”Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon”, Maren Løvås, familieterapeut og rådgiver, Kompetansesenter rus Stavanger.

Forskning og fakta; Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon. Randi Mossefinn, famileiterapeut og rådgiver, Kompetansesenter rus Stavanger.

Arrangør: Kompetansesenter rus Stavanger.

Kontaktperson: Maren Løvås, maren.lovas@ras.rl.no. Eller Jorunn Bøe, jorunn.boe@ras.rl.no.
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie