Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

P1/ 2014 BARN I RUSFAMILIER ( BIR) - TIDLIG INTERVENSJON

TID: 18. OG 19.FEBRUAR 2014
STED: HAUGESUND, RICA MARITIM

Tema: Rusmiddelbruk i et barne- og familiepespektiv
presentasjoner:

Barn som pårørende I rusfamilier: - Hva er kjent om skadevirkninger på barna? Anders Hellman, psykologspesialist, Kompetansenseter rus Stavanger.

Introduksjon til programmet ”Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon”, Maren Løvås, familieterapeut og rådgiver, Kompetansesenter rus Stavanger.

Forskning og fakta; Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon. Randi Mossefinn, famileiterapeut og rådgiver, Kompetansesenter rus Stavanger.

Arrangør: Kompetansesenter rus Stavanger.

Kontaktperson: Maren Løvås, maren.lovas@ras.rl.no. Eller Jorunn Bøe, jorunn.boe@ras.rl.no.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies