Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K18/2014 RUSDAG SØR- ROGALAND BRUKERPLAN

TID: 12. februar 2014, klokka 10.00 - 15.00
STED: Folkets Hus, Stavanger

Tema:
På "Rusdagen" presenterer vi resultatene fra årets BrukerPlan kartlegging i Helse Stavanger kommunene. BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfanget og karakteren av rusproblematikk i kommunene. Det er fagfolk i NAV og ulike kommunale instanser som står for kartleggingene.

I år vil vi særlig rette oppmerksomheten mot barns situasjon i familier med rusrelatert problematikk.

Program  

•Resultatene fra årets kartlegging KORFOR v/ Forskingssjef Sverre Nesvåg (KORFOR).
• « Barnet i familien» v/Rogaland A-Senter (RAS).
• « Sett med barns øyne» Kompasset v/ Gard Berge.
• « Meld, det er bare du som vet» Barnevernstjenesten v/ Else Karin Bukkøy

Arrangør
Helse sTAVANGER inviterer sammen med KoRus vest - Stavanger, og Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland  

Program.

Påmeldingsfrist: 21. januar 2014

Påmelding: http://www.fh-stavanger .no.  

Påmelding: send epost til : lijan.hapnes.kristensen@sus.no.

Kontaktperson: Sven Gustafsson , mobil: 94 20 55 90, email: sven.gustafsson@ras.rl.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies