Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K16 Etniske minoriteter og rus

TID: 13. og 14.november
STED: Byfjorden kurslokaler, Rogaland A-senter. Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger (p-plasser utenfor kurslokalet).

Hvordan møte kulturelle utfordringer hos klienter som ikke er etnisk norske?

Forelesere:

Mehdi Farshbaf er psykolog og doktorgradstipendiat ved Norsk Kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Espen Freng (KoRus Oslo) er sosialantropolog og har jobbet med etniske minoriteter og rus i en årrekke. Mohamed A Duande er vernepleier, og jobber innenfor psykisk helsefeltet i tiltak rettet mot personer fra Somalia.

Påmeldingsfrist: 13.10.2014
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie