Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K1 / 2014 Mot til å se - evne til å handle

TID: 22. og 23. januar 2014
STED: Sola Quality Airport hotell

Presentasjoner:

Svend Åge Madsen: Menn og fødselsdepresjoner

Gunnhild Odland: Det var en gang. Terapeutiske historier. En måte å «snakke» til underbevisstheten på.

Alexandra Tavares, Helga Monge Sigbjørnsen, BUP, Forebygging av fødselsdepresjon, gruppetilbud

Marit Ness, Bernt Netland, Haugalandsløftet - tverretatlig samarbeid.

Siri Gjesdal, BarnsBeste.

Program.

Arrangør: 

KoRus vest Stavanger v/ Marit Vasshus og Maren Løvaas sammen med koordineringsgruppen for nettverkskonferansen.

For faglige spørsmål kontakt : marit.vasshus@ras.rl.no

Målgruppe: ansatte i kommunene; fastleger, helsesøstre og jormødre, barnevern, barnehager, skoler, PP- tjeneste, rus- og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT- koordinatorer, fysio- og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsestjenestene, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekspolitikere. Max 310 deltakere
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie