Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K 21/ 2014 UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM

TID: Torsdag 03. April 2014
STED: Utstein Kloster

Tema
Om det tragiske og komiske ved sykelighet og sykdom, professor i medisinsk etikk Jan Heleg Solvbakk

Arrangør
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/Rogaland A-senter i samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland og Universitetet i Stavanger

Målgruppe
Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, somatikken, universitetet, helseadministrasjonene, andre interesserte.

Program.

Påmeldingsfrist: 24.mars

Påmelding

Kontaktperson: Arild Vøllestad,  tlf: 51 72 90 00.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies