Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K 19/ 2014 PERSONLIGHETSVANSKER OG RUSLIDELSER

TID: 24. OG 25.MARS 2014, KL. 9-15
STED: Haugesund sykehus, Auditoriet

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus vest Bergen, Stiftelsen, Bergensklinikken og Helse Fonna.

Målgruppe:
Helse- og sosialarbeidere i kommunal- og spesialisthelsetjeneste.

Program.

Påmeldingsfrist: 24.februar 2014

Påmeldingslink

For spørsmål kontakt: Bente Sikveland tlf. 51 72 90 00 / 402 40 758 eller pr. mail; Bente Sikveland@ras.rl.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies