Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K 13/ 2014 Fra bekymring til handling

TID: 26. mars 2014 kl. 11.00-15.00
STED: Haugesund Sjukehus, Auditoriet

Tema: Hva gjør rus med hjernen ift læring og utvikling? Hvordan påvirkes ungdom av gaming og gambling?
Hva gjør man ved bekymring for elever?

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Haugalandsløftet og Helse Fonna HF.

Målgruppe:
Lærere, sosiallærere, rådgivere, miljøarbeidere, koordinatorer og annet skolepersonell i ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland, samt skolehelsetjenesten for ungdom, OT - tjenesten, Ny Giv, SLT - koordinatorer, folkehelsekoordinatorer.

Program.

Presentasjoner:
Spillavhengighet. Håkon Hauge Johnsen.

Rus og hjerne hos ungdom og voksne. Egon Hagen, psykologspesialist

Ungdata. Inger Eide Robertson.

Haugalandet videregående. Kari Lie, sosialrådgiver.

Vormedal Ungdomsskole. Rolv Øyvind Rasmussen.

Kontakt: Ingrid Strømsvold: ingrid.stromsvold@ras.rl.no.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies