Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Jubileumsseminar innen rusbehandling

TID: 12. og 13.juni 2014
STED: Rica Maritim Hotell, Haugesund

Tema:
Bruker, tjeneste og forskerperspektivet på rusbehandling på alle nivå

Målgrupper:
Ansatet og eldere i spesialisthelsetjenesten, kommuner, brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Arrangører:
Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og fjordane, Helse Vest, KS,

Program
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies