Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Frida- gravide og levevaner

TID: 3.desember 2014, kl. 10:00-15:00
STED: Energy hotell, Stavanger v/ Stavanger Siddishall

Program:

Presentasjoner:
Annette Bjelland, Gravideavdelingen, Rogaland A-senter

Bente Høgmo: Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid

For spørsmål: Elin Barane Helland, elin.barane.helland@ras.rl.no, tlf: 93 28 49 02
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies