Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Eldre og klokere? Hva med alkohol?

TID: 16.10.2014, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, Hotell Alstor

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Tema
Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Vi ønsker sammen å belyse og diskutere dette.

Formål
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte tema og problemstillinger som er relevante for deg og din arbeidshverdag.

Foredragsholder
Fred Rune Rahm er lege med mangeårig erfaring fra rus- og psykiatrifeltet, KoRus sør, Borgestad

Målgruppe
Ansatte i kommunens helse - og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, pensjonistforeninger, Eldreråd og andre som har interesse for eldre og rus i Rogaland.

Pris : kr 240,-

Program

Påmelding : http://kurs.rogaland-asenter.no

Påmeldingsfrist: innen 01.10.2014.

kontakt:  Ingunn Svendsen eller Åsa Sjøgren
ingunn.svendsen@ras.rl.no eller asa.sjogren@ras.rl.no.

 
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie