Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Barn som pårørende- Samhandling til barnets beste

TID: 20. november 2014, kl. 10:00-15:00
STED: Tysværtunet/ Storsalen, Aksdalveien 157, Tysvær

Program

Påmelding :innen 13. november, på www.fousam.no.

For spørsmål: Bernt Netland, bernt.netland@ras.rl.no, tlf: 917 22 548
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies