Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? advokat Kurt O. Bjørnnes

TID: 22. oktober 2015, kl. 09.30 – 15.30
STED: Tysværtunet Kulturhus, Aksdal


Arrangør: Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland og KoRus Vest Stavanger/Bergen og Helse Fonna.

Målgruppe: Målgruppen for kurset er ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler, NAV, familievern, TSB, BUP, DPS og andre som inngår i 
tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppfattes som en 
utfordring.

Målsetting: Kursholder er advokat Kurt O. Bjørnnes, Kurset skal gi økt kjennskap til lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt, og større trygghet og smidighet i anvendelsen av disse.

Pris: Kurset er gratis men krever forhåndspåmelding. Enkel lunsj. Det vil bli 
krevd kr 200,- per person som ikke møter opp. 

Påmeldingsfrist: 10.10.15 
Påmeldingslink: http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Maks antall: 350 deltakere
For spørsmål:  kontakt  Bernt Netland, tlf. 917 22 548
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies