Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K12: Rusdag 2015 Tema: BrukerPlan

TID: 19. januar 2015, kl. 10:00-15:00
STED: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

Tema: Mot til å se - evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 10. året på rad.
Program

Innhold: 16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan

Påmelding: innen 9. januar

Påmelding til:  https://www.deltager.no/RUSDAGEN-2015

Pris: Gratis, enkel lunsj

For spørsmål: Bernt Netland
bernt.netland@ras.rl.no
tlf: 917 22 548
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies