Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

K 5 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet - med hovedvekt på FAS / FASD

TID: Haugesund 11. februar 2015 kl. 09.30 - 15.30
STED: Sted: Haugesund sykehus, auditoriet

Foredragsholderne: nevropsykolog Gro CC Løhaugen og professor/ lege Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen.
Arrangør:
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter, Familieambulatoriet Helse Fonna og Fylkesmannen i Rogaland.

Formål:
Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig
vekt på alkoholens virkning på fosteret.  Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet
og familien i hverdagen belyses.

Målgruppe:
Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

Program.

Kontaktperson: Maren Løvås, maren.lovas@ras.rl.no, tlf 51 72 90 00.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies