Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

P2/ 2014 FAMILIETERAPIUTDANNING

TID:
STED: SANDNES ( 2014- 2016)

Innhold: se brosjyre, februar 2014.

Søknadsfrist: 15.april

Søknadsskjema: www.dia.no/familiesandnes.

Kontaktperson: Randi Mossefinn; randi.mossefinn@lyse.net.  telefon: 51 72 90 00 eller

Diakonhjemmets opptak: Studiekonsulent Brit Prytz Lynger, telefon: 22 45 19 81, opptakdhs@diakonhjemmet.no.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies