Tidlig innsats,
Nettverk for jordmødre i Rogaland
Dato: I løpet av 2020

Sted: Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden, administrasjonsbygg, Møksterkaien, Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2.etasje.  

Målgrupper: Jordmødre 

Foredragsholdere: 

Pris: Gratis 

Påmeldingsfrist

Maks antall: Ca 40

Arrangør: KoRus vest Stavanger og nettverk for jordmødre i Rogaland.

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no 
eller kontakt Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 91 38/  41 29 35 73.
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger