Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats og Rusarbeid,  Kartlegging

FIT/KOR nettverk

FIT/KOR (Feed-back informerte tjenester) er en arbeidsform der en systematisk etterspør, og gjør bruk av feedback fra bruker i forhold til tjenesten(e) han mottar. Dette for å skreddersy hjelpen, slik at bruker oppfatter den nyttig og virksom. Gjennom kartleggingsverktøy (ORS og SRS) etterspørres brukers syn på fungering/egne problemer og hans vurderinger av alliansen i behandlingen. Å arbeidet med FIT/KOR innebærer også å skape en kultur for feedback, både mellom bruker og behandler og innad i tjenesten.
Arrangør: KoRus vest Stavanger inviterer sammen med NAPHA til nettverkssamling for ansatte i Rogaland som arbeider med FIT/KOR 

Tema for nettverkene: Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.

Dato: våren og høsten 2020

Målgrupper: Ansatte i Rogaland som har gjennomført FIT/KOR opplæring og som har et særlig faglig ansvar for FIT i sin kommune/enhet/avdeling.

Målsetting: Gjennom FIT/KOR–nettverk ønsker vi å vedlikeholde FIT/KOR kompetansen, samt dele erfaringer i bruk av metodikken. 

Foredragsholdere: Representanter fra FIT/KOR nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved NAPHA og/eller KoRus vest Stavanger.

Pris: Det kan forekomme deltakeravgift 

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt
Silje Lill Rimstad. silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no