Tidlig innsats og Rusarbeid,
tor.
14
mai
FIT/KOR nettverk
Varighet: 1 dager
Forus
FIT/KOR (Feed-back informerte tjenester) er en arbeidsform der en systematisk etterspør, og gjør bruk av feedback fra bruker i forhold til tjenesten(e) han mottar. Dette for å skreddersy hjelpen, slik at bruker oppfatter den nyttig og virksom. Gjennom kartleggingsverktøy (ORS og SRS) etterspørres brukers syn på fungering/egne problemer og hans vurderinger av alliansen i behandlingen. Å arbeidet med FIT/KOR innebærer også å skape en kultur for feedback, både mellom bruker og behandler og innad i tjenesten.

Sted: Scandic Forus hotel, Forus

Dato: 14. mai 2020 og høst 2020

Arrangør: KoRus vest Stavanger inviterer sammen med NAPHA til nettverkssamling for ansatte i Rogaland som arbeider med FIT/KOR 

Tema for nettverkene: Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.

Målgrupper: Ansatte i Rogaland som har gjennomført FIT/KOR opplæring og som har et særlig faglig ansvar for FIT i sin kommune/enhet/avdeling.

Målsetting: Gjennom FIT/KOR–nettverk ønsker vi å vedlikeholde FIT/KOR kompetansen, samt dele erfaringer i bruk av metodikken. 

Foredragsholdere: Representanter fra FIT/KOR nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved NAPHA og/eller KoRus vest Stavanger.

Pris: Det kan forekomme deltakeravgift 
påmeldingslink: kommer, påmelding hos NAPHA

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt
Silje Lill Rimstad. silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no  eller
Ingrid R.Strømsvold:
mail: ingrid.r.stroemsvold@rogaland-asenter.no
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger