KURS/ KONFERANSER

Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig innsats 
  • Rusbehandling
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon: telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen.
Ny kurs- og kompetansekatalog 2020 er publisert 15.01.2020 se link i turkis felt. I den nye katalogen vil du finne kontaktpersoner under hvert kurs.
katalog
Katalog_knapp

NETTVERK

KoRus vest Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å bygge kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. KoRus skal også bidra til at kommuner implementerer forskningsbasert kunnskap og metodikk gjennom erfaringsdeling. KoRus tilrettelegger for nettverk med relevant og fersk forskning og kunnskap ut fra behovene i nettverkene. Målet med nettverkssamlingene er også å løfte frem deltakernes erfaringer og refleksjoner og å inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med kontaktperson for det enkelte nettverk, dersom du trenger mer informasjon; tlf: 51 72 90 00.
RUSFOREBYGGING OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID - ARBEIDSLIV OG RUS
dato-kommer-ikon
Alkohollovs-nettverket i Rogaland
pil-hoyre
dato-kommer-ikon
Alkohollovs-nettverket i Rogaland
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS - BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER
Nettverk for jordmødre i Rogaland
pil-hoyre
Nettverk for jordmødre i Rogaland
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS - SAMTALEMETODIKK
ons.
29
apr
MI-nettverk
Påmeldingsfrist:  22.april.2020
Sola strand hotell, Nordsjøvegen, Sola
pil-hoyre
ons.
29
apr
MI-nettverk
Påmeldingsfrist:  22.04.2020
Sola strand hotell, Nordsjøvegen, Sola
pil-hoyre_mobil
tor.
05
nov
MI-nettverk
Varighet: 1 dag dager
Sola strand hotel, Nordsjøvegen, Sola
pil-hoyre
tor.
05
nov
MI-nettverk
Varighet: 1 dag dager
Sola strand hotel, Nordsjøvegen, Sola
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS - ARBEIDSLIV OG RUS
tor.
26
nov
alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland
Varighet: 1 dager
Haugesund
pil-hoyre
tor.
26
nov
alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland
Varighet: 1 dager
Haugesund
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS OG RUSARBEID
tor.
14
mai
FIT/KOR nettverk
Varighet: 1 dager
Forus
pil-hoyre
tor.
14
mai
FIT/KOR nettverk
Varighet: 1 dager
Forus
pil-hoyre_mobil
tor.
19
nov
FIT - nettverk i Rogaland
Varighet: 1 dag dager
Påmeldingsfrist:  09.november.2020
Stavanger, Victoria hotel
pil-hoyre
tor.
19
nov
FIT - nettverk i Rogaland
Varighet: 1 dag dager
Påmeldingsfrist:  09.11.2020
Stavanger, Victoria hotel
pil-hoyre_mobil
ACT/FACT nettverk
pil-hoyre
ACT/FACT nettverk
pil-hoyre_mobil
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger