KURS/ KONFERANSER

Nettverk
KoRus vest Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å bygge kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. KoRus skal også bidra til at kommuner implementerer forskningsbasert kunnskap og metodikk gjennom erfaringsdeling. KoRus tilrettelegger for nettverk med relevant og fersk forskning og kunnskap ut fra behovene i nettverkene. Målet med nettverkssamlingene er også å løfte frem deltakernes erfaringer og refleksjoner og å inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med kontaktperson for det enkelte nettverk, dersom du trenger mer informasjon; tlf: 51 72 90 00.
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid - Arbeidsliv og rus
Tidlig innsats - Barn i familier med rusproblemer
Tidlig innsats - Samtalemetodikk
TIDLIG INNSATS - ARBEIDSLIV OG RUS
Tidlig innsats og Rusarbeid